Tandvårdsstöd

Tandvårdsstödet består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag samt ett högkostnadsskydd.

Allmänt tandvårdsbidrag
Den 1 juli varje år får du ett nytt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Du behöver inte ansöka, utan säger till tandläkaren eller tandhygienisten att du vill använda ditt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden.

Hur stort bidraget är beror på hur gammal du är.

  • Till och med det år som du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 74 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 75 är bidraget 600 kronor per år.

Hur fungerar högkostnadsskyddet?
Högkostnadsskyddet innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Försäkringskassan betalar ersättning för resten direkt till din tandläkare. Referenspriserna ligger till grund för hur stor del av kostnaden staten betalar vid en tandvårdsbehandling. Överstiger tandläkarens pris referenspriset betalar patienten alltid skillnaden själv.

  • För tandvård upp till 3 000 kronor referenspris betalar du fullt pris.
  • För tandvård på 3 001-15 000 kronor referenspris får du 50 procent av referenspriset i ersättning.
  • För tandvård över 15 000 kronor referenspriset får du 85 procent av referenspriset i ersättning.

Läs mer om högkostnadsskyddet

Särskilt tandvårdsbidrag 
Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en sjukdom eller funktionshinder som medför en risk för att din tandhälsa försämras.

Du som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du har ett ökat behov av tandvård kan få särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan. Bidraget kan användas till förebyggande tandvårdsåtgärder som exempelvis undersökning och tandrengöring.

Läs mer om särskilt tandvårdsbidrag