Förebyggande vård

Förebyggande vård – en god investering

Förebyggande tandvård är mycket viktig, eftersom din tandhälsa har en stor inverkan på ditt välbefinnande och din livskvalitet.

Utifrån en personlig riskbedömning som omfattar undersökning, röntgen och fickstatus sätter vi samman ett individuellt vårdprogram som omfattar egenvård, förebyggande vård och behovsanpassade behandlingar.

Genom att förhindra tandsjukdomar som karies, tandköttsinflammation och tandlossning kan du behålla dina egna tänder hela livet ut. Hos oss får du råd om hur just du ska ta hand om dina tänder för att undvika framtida problem med tandhälsan. Genom regelbundna undersökningar och tandhygienistbehandlingar kan vi upptäcka problem innan de hinner ställa till skador. I kombination med god tandhygien hemma och en måttlig konsumtion av söta och frätande produkter kan du på så sätt hålla dina tänder friska och starka och undvika kostsamma behandlingar längre fram.