Priser

Vid ditt första besök görs alltid en noggrann undersökning där olika förslag till behandling presenteras direkt eller, vid mer komplicerade fall, vid en terapiplaneringstid som inte kostar något extra. Du får ett detaljerat kostnadsförslag där vi självklart tar hänsyn till dina egna önskemål och behov och integrerar dem i behandlingsplanen.

Vi erbjuder alla sorters behandlingar inom modern vuxentandvård som fyllningar, rotbehandlingar, parodontal-kirurgiska behandlingar, extraktioner, fasader, kron- och bro-terapi, stora komplexa fall med kombinationsprotetik och implantatbehandlingar. Dessutom får du profylax- och stödbehandlingar vid parodontala problem hos vår tandhygienist Ferwyni Tekie.

Våra priser hittar du i listan här nedan. Du har möjlighet att dela upp din betalning räntefritt efter överenskommelse – fråga oss i samband med terapiplaneringen!

Uteblivit besök eller återbud samma dag debiteras med 650 kr per halv timme.

Du har rätt till ett visst tandvårdsstöd hos Försäkringskassan. För mer info: http://www.forsakringskassan.se/privatpers/tandvard

Prislista

Här följer priser på våra vanligaste behandlingar:

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
 
Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 845 925
103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare 370 395
107 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera tänder eller multipla problem, utförd av tandläkare 1 055 1 100
108 Utredning utförd av tandläkare 1 725 1 870
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 635 670
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 825 865
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 270 295
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist 510 590
121 Röntgenundersökning av enskild tand 55 65
123 Röntgenundersökning, helstatus 805 850
124 Panoramaröntgen 525 620
125 Röntgenundersökning, extraoral 515 545
126 Röntgenundersökning, omfattande 985 1 300
127 Röntgenundersökning, delstatus 195 225
128 Röntgenundersökning, större delstatus 335 355
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 595 685
161 Salivsekretionsmätning 600 700
163 Biopsi 980 1 200
164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 545 575
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris
201 Information och instruktion vid risk för karies, gingival eller parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning 415 455
204 Profylaxskena, per skena 795 980
205 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring i kombination med undersökningsåtgärd 170 200
206 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring 340 420
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 270 350
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 500 550
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 795 850
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 405 450
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 760 800
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 125 1 640
311 Information och instruktion vid kariessjukdom, parodontal sjukdom periimplantit och käkfunktionsstörning 415 490
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomer eller problem 165 210
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1035 1 500
314 Beteendemedicinsk behandling 480 595
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 420 510
322 Stegvis exkavering 1 115 1 250
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 500 530
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1015 1100
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1 505 2125
 
Kirurgiska åtgärder
Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris
401 Tanduttagning, en tand 1025 1 150
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 1 690 1 800
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 185 310
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant 3 120 3 370
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 170 4 270
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 025 1 430
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2 055 2 345
441 Plastik, enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder eller vid peri-implantit vid ett implantat 2 535 2 625
442 Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom vid tre till sex tänder 3 585 3 960
443 Kirurgisk behandling av peri-implantit vid två till fyra implantat 3 415 4 190
444 Omfattande kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 4 650 5 840
445 Omfattande kirurgisk behandling av peri-implantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 4 650 5 840
480 Kontroll av koagulation 325 325
 
Rotbehandling
Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 395 4 121
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 095 5 121
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 135 6 121
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 600 7 121
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 905 955
521 Akut endodontisk behandling 800 955
522 Komplicerad kanallokalisation 805 890
523 Stiftborttagning 1 170 1 270
541 Rotspetsoperation, per operationstillfälle 3 660 4 580
 
Bettfysiologiska åtgärder
Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 3 530 3 800
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 3 530 3 800
604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 2 110 2 700
Lagning
Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 605 790
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 960 1060
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 145 1 250
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 775 890
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 140 1 340
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 515 1 650
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 725 1 850
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 545 675
 

Kronor/Inlägg:
Från 6 900 kr, (beroende på svårighetsgrad och materialval).

Skalfasad:
Från 8 000 kr, (beroende på svårighetsgrad). OBS! Utförs en skalfasad ev endast estetiska skäl tillkommer 25 % moms.

Implantat:
Vi erbjuder en kostnadsfri första konsultation angående implantatbehandling.

Blekning med skenor:
5 900 kr, inkl. sprutor med blekningsmedel och individuella blekningsskenor. (Över- och underkäke). Pris är inkl moms.

Tandhygienistbehandling:
Ca. 1 700 kr, avvikelser i priset kan förekomma p g a sjukdomsbild och/eller tidsåtgång.