Priser

Vid ditt första besök görs alltid en noggrann undersökning där olika förslag till behandling presenteras direkt eller, vid mer komplicerade fall, vid en terapiplaneringstid som inte kostar något extra. Du får ett detaljerat kostnadsförslag där vi självklart tar hänsyn till dina egna önskemål och behov och integrerar dem i behandlingsplanen.

Vi erbjuder alla sorters behandlingar inom modern vuxentandvård som fyllningar, rotbehandlingar, parodontal-kirurgiska behandlingar, extraktioner, fasader, kron- och bro-terapi, stora komplexa fall med kombinationsprotetik och implantatbehandlingar. Dessutom får du profylax- och stödbehandlingar vid parodontala problem hos vår tandhygienist Ferwyni Tekie.

Våra priser hittar du i listan här nedan. Du har möjlighet att dela upp din betalning räntefritt efter överenskommelse – fråga oss i samband med terapiplaneringen!

Uteblivit besök eller återbud samma dag debiteras med 650 kr per halv timme.

Du har rätt till ett visst tandvårdsstöd hos Försäkringskassan. För mer info: http://www.forsakringskassan.se/privatpers/tandvard

Prislista

Här följer priser på våra vanligaste behandlingar:

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
 
Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 845 1 055
103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare 370 490
107 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera tänder eller multipla problem, utförd av tandläkare 1 055 1 400
108 Utredning utförd av tandläkare 1 725 2 195
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 635 800
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 825 1 285
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 270 375
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist 510 650
121 Röntgenundersökning av enskild tand 55 95
123 Röntgenundersökning, helstatus 805 1 100
124 Panoramaröntgen 525 720
125 Röntgenundersökning, extraoral 515 545
126 Röntgenundersökning, omfattande 985 1 450
127 Röntgenundersökning, delstatus 195 350
128 Röntgenundersökning, större delstatus 335 550
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 595 750
161 Salivsekretionsmätning 600 750
163 Biopsi 980 1 320
164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 545 775
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris
201 Information och instruktion vid risk för karies, gingival eller parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning 415 455
204 Profylaxskena, per skena 795 980
205 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring i kombination med undersökningsåtgärd 170 200
206 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring 340 420
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 270 380
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 500 650
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 795 1 050
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 405 490
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 760 990
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 125 1 640
311 Information och instruktion vid kariessjukdom, parodontal sjukdom periimplantit och käkfunktionsstörning 415 490
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomer eller problem 165 280
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1035 1 500
314 Beteendemedicinsk behandling 480 595
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 420 510
322 Stegvis exkavering 1 115 1 350
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 500 750
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1015 1 300
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1 505 2 325
 
Kirurgiska åtgärder
Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris
401 Tanduttagning, en tand 1025 1 450
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 1 690 2 205
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 185 550
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant 3 120 4 500
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 170 5 900
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 025 1 430
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2 055 2 650
410 Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation 870 1 250
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, per operationstillfälle 1 250
451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 3 410 4 250
452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 4 715 5 550
453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 3 590 5 850
454  Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 4 715 6 850
480 Kontroll av koagulation 325 335
 
Rotbehandling
Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 395 4 600
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 095 5 500
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 135 6 500
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 600 7 500
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 905 1 250
521 Akut endodontisk behandling 800 1 250
522 Komplicerad kanallokalisation 805 1 100
523 Stiftborttagning 1 170 1 500
541 Rotspetsoperation, per operationstillfälle 3 660 5 500
 
Bettfysiologiska åtgärder
Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 3 530 6 900
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 3 530 6 900
604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 2 110 4 500
Lagning
Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 605 980
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 960 1 290
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 145 1 450
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 775 1 350
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 140 1 550
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 515 1 900
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 725 2 100
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 545 675
 

Kronor/Inlägg:
Från 7 500 kr, (beroende på svårighetsgrad och materialval).

Skalfasad:
Från 8 000 kr, (beroende på svårighetsgrad). OBS! Utförs en skalfasad av endast estetiska skäl tillkommer 25 % moms.

Implantat:
Vi erbjuder en kostnadsfri första konsultation angående implantatbehandling.

Blekning med skenor:
7 500 kr, inkl. sprutor med blekningsmedel och individuella blekningsskenor. (Över- och underkäke). Pris är inkl moms.

Tandhygienistbehandling:
Ca. 1 800 kr, avvikelser i priset kan förekomma p g a sjukdomsbild och/eller tidsåtgång.