Priser

Vid ditt första besök görs alltid en noggrann undersökning där olika förslag till behandling presenteras direkt eller, vid mer komplicerade fall, vid en terapiplaneringstid som inte kostar något extra. Du får ett detaljerat kostnadsförslag där vi självklart tar hänsyn till dina egna önskemål och behov och integrerar dem i behandlingsplanen.

Vi erbjuder alla sorters behandlingar inom modern vuxentandvård som fyllningar, rotbehandlingar, parodontal-kirurgiska behandlingar, extraktioner, fasader, kron- och bro-terapi, stora komplexa fall med kombinationsprotetik och implantatbehandlingar. Dessutom får du profylax- och stödbehandlingar vid parodontala problem hos vår tandhygienist Ferwyni Tekie.

Våra priser hittar du i listan här nedan. Du har möjlighet att dela upp din betalning räntefritt efter överenskommelse – fråga oss i samband med terapiplaneringen!

Uteblivit besök eller återbud samma dag debiteras med 500 kr per halv timme.

Du har rätt till ett visst tandvårdsstöd hos Försäkringskassan. För mer info: http://www.forsakringskassan.se/privatpers/tandvard

Prislista

Här följer priser på våra vanligaste behandlingar:

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
 
Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 925
103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare 355 370
107 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera tänder eller multipla problem, utförd av tandläkare 1 015 1 095
108 Utredning utförd av tandläkare 1 670 1 870
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 595 625
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 790 810
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 250 250
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist 545 590
121 Röntgenundersökning av enskild tand 50 60
122 Röntgenundersökning, delstatus 230 245
123 Röntgenundersökning, helstatus 785 840
124 Panoramaröntgen 510 540
125 Röntgenundersökning, extraoral 500 500
126 Röntgenundersökning, omfattande 955 1 200
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 605 655
161 Salivsekretionsmätning 555 575
163 Biopsi 935 1 200
164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 505 575
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris
201 Information och instruktion vid risk för karies, gingival eller parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning 430 450
204 Profylaxskena, per skena 745 830
205 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring i kombination med undersökningsåtgärd 160 175
206 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring 315 390
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 390 450
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 730 790
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 575 1 630
311 Information och instruktion vid kariessjukdom, parodontal sjukdom periimplantit och käkfunktionsstörning 440 470
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomer eller problem 155 210
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 960 1 500
314 Beteendemedicinsk behandling 445 595
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 475 510
322 Stegvis exkavering 1 075 1 250
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 460 500
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 940 990
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1 395 1 520
 
Kirurgiska åtgärder
Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris
401 Tanduttagning, en tand 985 1 100
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 1 625 1 655
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 175 310
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant 2 990 3 170
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 3 990 4 170
406 Tanduttagning, övertalig tand 985 1 430
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 1 995 2 345
441 Plastik, enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder eller vid peri-implantit vid ett implantat 2 425 2 525
442 Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom vid tre till sex tänder 3 440 3 960
443 Kirurgisk behandling av peri-implantit vid två till fyra implantat 3 275 4 190
444 Omfattande kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 4 460 5 840
445 Omfattande kirurgisk behandling av peri-implantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 4 460 5 840
480 Kontroll av koagulation 305 325
 
Rotbehandling
Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 285 4 121
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 015 5 121
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 4 915 6 121
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 460 7 121
521 Akut endodontisk behandling 760 860
522 Komplicerad kanallokalisation 740 890
523 Stiftborttagning 1 125 1 270
541 Rotspetsoperation, per operationstillfälle 3 495 4 190
 
Bettfysiologiska åtgärder
Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 3 345 3 800
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 3 345 3 800
604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 2 060 2 700
Lagning
Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 580 790
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 920 1060
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 100 1 250
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 745 890
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 095 1 220
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 460 1 555
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 655 1 745
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 525 675
 

Kronor/Inlägg:
Från 6 400 kr, (beroende på svårighetsgrad och materialval).

Skalfasad:
Från 6 600 kr, (beroende på svårighetsgrad). OBS! Utförs en skalfasad ev endast estetiska skäl tillkommer 25 % moms.

Implantat:
Vi erbjuder en kostnadsfri första konsultation angående implantatbehandling.

Blekning med skenor:
5 300 kr, inkl. sprutor med blekningsmedel och individuella blekningsskenor. (Över- och underkäke). Pris är inkl moms.

Tandhygienistbehandling:
Ca. 1 600 kr, avvikelser i priset kan förekomma p g a sjukdomsbild och/eller tidsåtgång.