Priser

Vid ditt första besök görs alltid en noggrann undersökning där olika förslag till behandling presenteras direkt eller, vid mer komplicerade fall, vid en terapiplaneringstid som inte kostar något extra. Du får ett detaljerat kostnadsförslag där vi självklart tar hänsyn till dina egna önskemål och behov och integrerar dem i behandlingsplanen.

Vi erbjuder alla sorters behandlingar inom modern vuxentandvård som fyllningar, rotbehandlingar, parodontal-kirurgiska behandlingar, extraktioner, fasader, kron- och bro-terapi, stora komplexa fall med kombinationsprotetik och implantatbehandlingar. Dessutom får du profylax- och stödbehandlingar vid parodontala problem hos vår tandhygienist Ferwyni Tekie.

Våra priser hittar du i listan här nedan. Du har möjlighet att dela upp din betalning räntefritt efter överenskommelse – fråga oss i samband med terapiplaneringen!

Uteblivit besök eller återbud samma dag debiteras med 500 kr per halv timme.

Du har rätt till ett visst tandvårdsstöd hos Försäkringskassan. För mer info: http://www.forsakringskassan.se/privatpers/tandvard

Prislista

Här följer priser på våra vanligaste behandlingar:

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Kirurgiska åtgärder
Rotbehandling
Bettfysiologiska åtgärder
Lagning

Kronor/Inlägg:
Från 6 400 kr, (beroende på svårighetsgrad och materialval).

Skalfasad:
Från 6 600 kr, (beroende på svårighetsgrad). OBS! Utförs en skalfasad ev endast estetiska skäl tillkommer 25 % moms.

Implantat:
Vi erbjuder en kostnadsfri första konsultation angående implantatbehandling.

Blekning med skenor:
5 300 kr, inkl. sprutor med blekningsmedel och individuella blekningsskenor. (Över- och underkäke). Pris är inkl moms.

Tandhygienistbehandling:
Ca. 1 600 kr, avvikelser i priset kan förekomma p g a sjukdomsbild och/eller tidsåtgång.