Proteser

Om du saknar för många tänder för en fast sittande brokonstruktion och om en implantatbehandling inte skulle fungera på grund av att det saknas för mycket benvävnad – eller om andra sjukdomar inte tillåter en implantatbehandling – finns det även möjligheter att ersätta tänder med proteser.

Det finns både hel- och delproteser. Delproteser kombineras ofta med kronor på resttänder eller implantat, som då fungerar som stöd för protesen. Alla proteser är avtagbara och måste tas ut för rengöring.