Endodonti – rotbehandlingar

Endodonti – rotbehandlingar

En endodontisk behandling, i dagligt tal kallat rotfyllning, måste göras om tandens pulpa, den del av tanden som innehåller nerver och blodkärl, blivit inflammerad. Den vanligaste anledningen är djupa kariesangrepp, som leder till att bakterier infekterar pulpan. Andra orsaker kan vara djupa gamla lagningar, gamla otillräckliga rotfyllningar, sprickor som når ända fram till pulpan eller någon form av trauma.

Rotbehandlingen innebär att tandläkaren avlägsnar orsaken till skadan, öppnar pulpan, avlägsnar infekterad vävnad samt rengör och desinficerar rotkanalsystemet. Är du därefter besvärsfri och rotkanalsystemet rent, torrt och luktfritt kan en rotfyllning göras redan vid första behandlingstillfället. Oftast behövs dock en ytterligare behandling, så att en desinficerande substans får verka i rotkanalsystemet under en viss tid innan fyllningen.

Under behandlingen tas oftast ett antal röntgenbilder för att tillsammans med en elektrisk mätning bestämma rotkanalernas längd – strålbelastningen med dagens digitala röntgenteknik är i princip helt försumbar.

Efter rotbehandlingen krävs en bakterietät förslutning av kanalsystemet med ett kompositmaterial som vid vanliga lagningar. Är tanden kraftigt skadad och stora delar saknas behövs ofta en krona för att få tillbaka funktionen helt i tanden.