Parodontologi – tandlossningssjukdom

Parodontit – tandlossningssjukdom

Parodontit är en infektion av tandens fäste. De första varningssignalerna kan vara att tandköttet blöder när du borstar tänderna.

Friskt tandkött är rosa, lite knottrigt, sluter tätt mot tänderna och blöder inte vid borstning. Är tandköttet svullet, blankt, ömt och rött har du fått en tandköttsinflammation, en så kallad gingivit. Den beror oftast på att du inte har lyckats borsta tänderna rena från bakteriebeläggningar (plack).

Gingivit är oftast första stadiet i en parodontal sjukdom. Fickor mellan tänder och tandkött är omkring 4–5 mm djupa. Blir fickorna djupare har infektionen gått över till ben-facken som tänderna sitter i. Man pratar nu om en parodontit med fästeförlust av tanden. Vid längre förlopp drar sig tandköttet tillbaka och rotytorna friläggs.

Parodontit ger sig dock ofta inte tillkänna förrän i ett senare skede av sjukdomen, när tänderna redan börjat lossna. Risken att drabbas av tandlossning ökar om dina föräldrar eller en nära släkting haft sådana problem, eftersom sjukdomen delvis är ärftlig.

Parodontala sjukdomar behandlas i första hand av tandhygienist med noggrann rengöring av tänderna, också under tandköttskanten, och regelbundna mätningar av de fördjupade fickorna för att få en klar bild av sjukdomens förlopp. Skulle fickorna bli mycket djupa krävs kirurgiska åtgärder som då utförs av din tandläkare.

Hur kan du skydda dig mot tandlossning:

  • Borsta tänderna noga efter måltiderna.
  • Rengör mellan tänderna med tandtråd eller små borstar – vi hjälper dig att hitta de hjälpmedel som passar dina tänder bäst.
  • Gå regelbundet – minst en gång om året – till tandläkare för undersökning och till tandhygienist för förebyggande behandlingar.