Broar

Broar

Om flera tänder saknas eller behöver ersättas kan en bro-konstruktion komma i fråga. Bron använder minst två närliggande tänder som stöd. Dessa ersättningar känns och ser ut som egna tänder, men kan vara svåra att hålla rena, samtidigt som frisk tandsubstans måste offras när stödtänderna slipas ned för att bilda bas för de kronor som bär upp den hängande delen av bron.