Snarkning – sömnapné

Snarkning – sömnapné

De flesta människor snarkar då och då vilket är både naturligt och ofarligt. Vad många dock inte vet är att snarkning kan vara ett symptom på sömnapné. Sjukdomen kännetecknas av upprepade ofrivilliga andningsstopp i sömnen. Dessa andningsstörningar uppstår oftast när tungan faller bak mot svalget och mjuka gommen blir slapp, vilket minskar eller helt stänger till luftflödet till lungorna.

Vi kan hjälpa till med en så kallad apnéskena, som håller underkäken i en framåtriktad position. Samtidigt med den nya positionen dras tungbasen fram och luftvägarna i svalgområdet vidgas. Resultat blir mindre risk för blockering av de övre luftvägarna och inandningsluftens hastighet sänks, vilket reducerar vibrationerna i de mjuka vävnader som genererar snarkljuden.

Om du som patient blir undersökt av en läkare hos sömnenheten och om det diagnosticeras en sömnapné hos dig kan en apnéskena bli en del i din sjukdomsbehandling. Regionen betalar efter förhandsbedömning den största delen av kostnaden. Vi kan remittera dig till sömnenheten och tillverkar sedan en apnéskena, läs mer via somnapne.se